tenderify main image

FAQ

EEN VRAAG?

Veel gestelde vragen

Jazeker. Tenderify herkent de meeste RFQ templates, zoals TI-contract. Tenderify herkent de column titels en data velden en genereert een uniform bieding formulier (UBS) van het klanten template. Eenmaal in de UBS, kan de automatische berekening de velden invullen en uiteindelijk het klant-template genereren.

Als een klant een all-in prijs verwacht, weet Tenderify dat de berekende velden naar een enkel veld gemapt moeten worden. Wanneer de automatische berekening wordt gedraaid, kan Tenderify alle kost componenten terugvinden en samentellen tot de all-in prijs. Om latere manipulatie toe te laten, genereert de UBS een gelinkte formule die de verschillende kost componenten verbind:

single price figure
schermafbeelding: verschillende kost componenten (groen) gelinkt aan een all-in prijs

Eenmaal het RFQ template werd gemapt (velden herkend en het biedingsformulier werd gegenereerd), kan de automatische berekening gestart worden. Meerdere bronnen kunnen gebruikt worden:

  • Gebaseerd op referentie prijstlijsten (zelfs in totaal ander formaat)
  • Gebaseerd op formules en data velden
  • Gebaseerd op historische data
  • Gebaseerd op een uitgaande vracht tender (bij subcontracting)

U kan, als bieder, ten alle tijde de berekening overschrijven of componenten aanpassen.

Het is onze doelstelling om de mapping geheel automatisch te lopen met minimale interactie van de gebruiker. Door zelf lerende algorithmes wordt de mapping gradueel beter. Zo worden alle veelgebruikte templates (TI-contract, Odessey, McKinzie, enz) volledig herkend door de mapper. In het geval dat er additionele stappen nodig zijn, helpt de UI u door het proces.

Tenderify biedt ook mapping aan als dienst. Hierbij mapt en controlleert iemand van ons data team de mapping en wordt de UBS gegenereerd. U komt dan onmiddelijk in de UBS uit zodat u dadelijk kan starten met de prijsberekening.

Tenderify kan volgende diesel toeslagen berekenen in een RFQ:

  • aan de hand van uw eigen diesel model die gebruikt wordt in uw prijslijsten
  • aan de hand van een vast percentage (b.v. 12% dieseltoeslag over de hele RFQ)
  • diesel toeslag negeren (b.v. wanneer er moet geboden worden exclusief dieseltoeslag)

Tenderify gebruikt Transmate's freight engine die het toelaat om dynamisch diesel toeslagen toe te kennen. Als uw klant een specifieke dieseltoeslag vraagt, kan dit als parameter gezet worden in de berekening. Als voorbeeld: stel dat uw eigen diesel percentage 15% bedraagt, en uw klant een diesel model oplegt die 11% bedraagt, dan wil u de 4% in de vrachtprijs bijvoegen. U kan dan 4% instellen die bij de totale vrachtkost wordt bijgeteld.

Het kan soms zijn dat uw klant uw standaard tarieven verwacht in zijn eigen formaat. Net zoals bij een RFQ kan Tenderify het formaat herkennen en in een biedings formaat zetten. De lane informatie (route informatie) uit de prijslijst wordt dan omgezet naar het klanten formaat en de prijzen worden uitgerekend.


Als voorbeeld: u hebt een prijs lijst voor Frankrijk waar u een zone definieert als 01-03. Dit wordt door Tenderify herkend en vouwt deze uit naar 01, 02, 03. De verschillende zones worden dan ingevuld in het klanten template en uitgerekend voor de verschillende gewichtsstaffels - zelfs als er andere definities en regels zijn.